UBND huyện Dầu Tiếng họp thông qua Dự thảo Kế hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2020 -2025 trên địa

25/02/2021

 

Dự và chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Phương Linh - Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Công Danh - Phó Chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Hữu Bằng - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị huyện giai đoạn 2021 - 2025; chủ tịch UBND các xã Thanh Tuyền, Long Hòa, Minh Hòa và thị trấn Dầu Tiếng; lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Quang cảnh buổi họp

Theo dự thảo kế hoạch, nhiệm vụ đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật - xã hội phát triển đô thị từng bước được hoàn thiện, làm cho bộ mặt trung tâm từ huyện đến các xã, thị trấn ngày càng khang trang, sạch đẹp; tỷ lệ đường được nhựa hóa và bê tông đạt mục tiêu đề ra; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch tại các đô thị được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đã góp phần chỉnh trang đô thị.

Mục tiêu của Kế hoạch đến năm 2025, đầu tư xây dựng nâng cấp đô thị đảm bảo các tiêu chí đạt được đô thị loại V đối với xã Thanh Tuyền và Long Hòa; Xã Minh Hòa phát triển theo hướng đạt các tiêu chí của đô thị loại V, làm nền tảng phát triển đô thị loại V vào giai đoạn 2025-2030; thị trấn Dầu Tiếng phát triển theo hướng đạt các tiêu chí của đô thị loại IV, làm nền tảng phát triển Thị trấn Dầu Tiếng đạt đô thị loại III vào giai đoạn 2025-2030; Các xã còn lại điều chỉnh quy hoạch chi tiết trung tâm xã gắn với mục tiêu đạt nông thôn mới nâng cao và từng bước đạt nông thôn mới kiểu mẫu; Phấn đấu triển khai thực hiện đầu tư 01 khu vực phát triển đô thị tại Thị trấn Dầu Tiếng, đông thời triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh qua địa bàn huyện./.

Ái Vân

Bài viết liên quan
back_to_top
Hotline tư vấn miễn phí: 0877.72.79.79
Zalo