Bình Dương tăng tốc nhờ những công trình trọng điểm

29/11/2021

Trong giai đon 2020-2023, h thng h tng k thut ca Bình Dương được chú trng đầu tư nâng cp, m rng, đáp ng nhu cu phát trin.

Nhiu d án trng đim đã khi công, khánh thành và đưa vào s dng, thúc đẩy giao thương, liên kết vùng, to động lc phát trin kinh tế - xã hi, mang li din mo đô th khang trang, hin đại, nâng cao đời sng người dânấn để phóng

 Ðây là s tiếp ni ca chiến lược h tng giao thông đi trước mt bước làm đòn by phát trin mà tnh Bình Dương đã thc hin rt hiu qu, góp phn thúc đẩy kinh tế - xã hi tnh phát trin nhanh trong thi gian qua.

Hoàn thành nhiu d án h tng giao thông to lc

Tiếp tc thc hin s mnh "giao thông đi trước m đường", các công trình trng đim hoàn thành và đưa vào s dng trong giai đon 2020-2023, góp phn to động lc thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hi ca tnh Bình Dương phi k đến như:

- Tuyến đường cao tc thành ph H Chí Minh - Th Du Mt - Chơn Thành; Đề xut thc hin công tác chun b đầu tư trong kế hoch trung hn 2020 - 2025.

- Ci to, m rng Quc l 13 đon t cu Vĩnh Bình (Km1+315) đến ngã tư Lê Hng Phong (Km13+990) dài 12,67km vi quy mô 8 làn xe.

- Nâng cp m rng tuyến đường Bùi Ngc Thu là con đường nm gia ca hai phường Hip An và Tương Bình Hip, thuc TP.Th Du Mt, là tâm đim kết ni Đại L Bình Dương - Nguyn Chí Thanh - H Văn Cng - Lê Chí Dân. Đường Bùi Ngc Thu hin ti khá đông dân cư và đã được đền bù gii phóng mt bng, n định quý 1/2021 m Bài viết liên quan

back_to_top
Hotline tư vấn miễn phí: 0877.72.79.79
Zalo